Δορυφορικά Κάτοπτρα από 60cm εώς 150cm

Επίγειες Κεραίες

UHF/LTE/FM/ALL BAND/INDOOR

LNB

 • Single
 • Twin
 • Quad/Quattro
 • Odo
 • Single
 • Twin
 • Quad/Quattro
 • Single

Amplifier

 • Κεντρικοί
 • Γραμμής
 • Ιστού
 • Φίλτρα
 • Εξασθενητές
 • Φίλτρα Mini Headend

Δέκτες

 • Επίγειοι
 • Καλωδιακοί
 • Δορυφορικοί
 • Combo
 • Linux

Οποιαδήποτε βλάβη και αν αντιμετωπίζετε είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση!